Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Жовнір Микола Федорович

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Старший науковий співробітник
Дані за місцем роботи Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ Доцент